استانداردسازی

فصل ۱، قسمت ۸: آشنایی با استاندارد و استانداردسازی در سازمان

استانداردسازی – در این قسمت پس از تعریف استاندارد به پیشینه‌ی آن، هدف از داشتن آن، دست‌آورد و سودمندی داشتن استاندارد و پیوند استاندارد با فرآیند و سیستم می‌پردازیم. پادکست راهبر را در Apple Podcast دنبال کنید! پادکست راهبر را در Castbox  دنبال کنید! پادکست راهبر را در Overcast دنبال کنید! ... دنباله‌ی نوشته
فرآیند

فصل ۱، قسمت ۷: اهمیت شناسایی فرآیندها، مدل‌های شناسایی و چهارچوب‌های طراحی فرآیند!

در این قسمت در آغاز کمی با مفهوم سیستم در سازمان، به شکل گذرا، آشنا می‌شیم و پس از اون درباره‌ی این که فرآیند یعنی چی و چه جور باید در سازمان پیاده کرد و اهمیت و مدیریت اون می‌پردازیم و در پایان هم منابع و برخی نرم‌افزارهای هم‌پیوند و ... دنباله‌ی نوشته
دورکاری

فصل ۱، قسمت ۶ (ویژه): درباره‌ی کار کردن از خانه – دور کاری!

در این قسمت به صورت ویژه بابت پیش‌آمدن کار از خانه به شکل فراگیر – به دلیل کرونا – می‌پردازیم. استانداردهای هم‌پیوند را بازگو کرده و برخی کارهایی که سودمند هستند را بیان می‌کنیم. برای خواندن و آشنایی با استانداردهای گفته شده در پادکست می‌توانید متن «آشنایی با استانداردهای مدیریت ... دنباله‌ی نوشته
شبکه‌سازی!

فصل ۱، قسمت ۵: درباره‌ی چیستی، چگونگی و اهمیت شبکه‌سازی!

در این قسمت به موضوع و اهمیت شبکه‌سازی و توان اون در جلو انداختن ما و کوتاه کردن زمان انجام کارها می‌پردازیم. همچنین به این موضوع که چگونه با کمک در اختیار داشتن شبکه‌ای کارآمد می‌تونیم به توانایی‌های خودمون بیافزاییم. قسمت مربوط به شبکه‌سازی پادکست ۱۰ صبح! پادکست راهبر را ... دنباله‌ی نوشته