فصل ۲، قسمت ۱۳: آشنایی و صحبت درباره‌ی رفتار سازمانی در گفتگو با خانم فایزه رضایی – کارشناس ارشد منابع انسانی

آشنایی و صحبت درباره‌ی رفتار سازمانی در گفتگو با خانم فایزه رضایی - کارشناس ارشد منابع انسانی
در این قسمت و در گفتگو یا خانم فایزه رضایی با موضوعی به نام «رفتار سازمانی» و نقطه اثر این موضوع در سازمان آشنا می‌شیم. در دنباله با اهمیت و نیاز بودن چنین فرآیندی در سازمان هم آشنا شده و همچنین با این موضوع که به چه شکل می‌شه مدیران ر برای پیگیری و پیاده کردن فرآیند رفتار سازمانی مجاب کرد صحبت می‌کنیم. در پایان هم خانم رضایی برخی از کتاب و منابع خوبی که می‌شه در این باره پیدا کرد ر معرفی می‌کنند
  • با سپاس از آقای امیرعباس سلمرودی برای طراحی پوستر این قسمت
با یک کیلیک می‌توانید هم‌رسانی کنید!

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید