فصل ۱، قسمت ۸: آشنایی با استاندارد و استانداردسازی در سازمان

استانداردسازی

استانداردسازی – در این قسمت پس از تعریف استاندارد به پیشینه‌ی آن، هدف از داشتن آن، دست‌آورد و سودمندی داشتن استاندارد و پیوند استاندارد با فرآیند و سیستم می‌پردازیم.

پادکست راهبر را در Apple Podcast دنبال کنید!
پادکست راهبر را در Castbox  دنبال کنید!
پادکست راهبر را در Overcast دنبال کنید!

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید