فصل ۱، قسمت ۸: آشنایی با استاندارد و استانداردسازی در سازمان

استانداردسازی

استانداردسازی – در این قسمت پس از تعریف استاندارد به پیشینه‌ی آن، هدف از داشتن آن، دست‌آورد و سودمندی داشتن استاندارد و پیوند استاندارد با فرآیند و سیستم می‌پردازیم.

پادکست راهبر را در Apple Podcast دنبال کنید!
پادکست راهبر را در Castbox  دنبال کنید!
پادکست راهبر را در Overcast دنبال کنید!

دیدگاهتان را بنویسید

Plugin "Contact Form 7" not installed or activated