کار از خانه

دورکاری

فصل ۱، قسمت ۶ (ویژه): درباره‌ی کار کردن از خانه – دور کاری!

در این قسمت به صورت ویژه بابت پیش‌آمدن کار از خانه به شکل فراگیر – به دلیل کرونا – می‌پردازیم. استانداردهای هم‌پیوند را بازگو کرده و برخی کارهایی که سودمند هستند را بیان می‌کنیم. برای خواندن و آشنایی با استانداردهای گفته شده در پادکست می‌توانید متن «آشنایی با استانداردهای مدیریت ... دنباله‌ی نوشته