سیستم_انگیزشی

موضوع‌های انگیزشی در سازمان، از نگاه رفتاری

فصل ۱، قسمت ۴: موضوع‌های انگیزشی در سازمان، از نگاه رفتاری

در این قسمت درباره‌ی موضوع‌های انگیزشی در سازمان – از نگاه رفتاری – صحبت می‌کنیم و به بهبود فرهنگ کاری با گسترش فضای انگیزشی در کار می‌پردازیم. آشنایی با سریال Billions پادکست راهبر را در Apple Podcast دنبال کنید! پادکست راهبر را در Castbox  دنبال کنید! پادکست راهبر را در ... دنباله‌ی نوشته