دور کاری

قسمت ۱۱: گفتگو با خانم غزاله سمایی - روانشناس بالینی

فصل ۱، قسمت ۱۱ (ویژه): روانشناسی بازگشت به محیط کار پس از دورکاری در گفتگو با خانم غزاله سمایی – روانشناس بالینی – بخش دوم

در این قسمت به بررسی روند بازگشت نیروها به محیط کار – پس از چند ماه دورکاری و کار کردن از خانه – از نگاه روانشناسی پرداخته و پیآمد و راه‌کارهای رویارویی با این موضوع را در گفتگو با خانم غزاله سمایی – روانشناس بالینی – بررسی می‌نماییم! این بخش ... دنباله‌ی نوشته
قسمت ۱۰: گفتگو با خانم غزاله سمایی - روانشناس بالینی

فصل ۱، قسمت ۱۰ (ویژه): روانشناسی بازگشت به محیط کار پس از دورکاری در گفتگو با خانم غزاله سمایی – روانشناس بالینی – بخش نخست

در این قسمت به بررسی روند بازگشت نیروها به محیط کار – پس از چند ماه دورکاری و کار کردن از خانه – از نگاه روانشناسی پرداخته و پیآمد و راه‌کارهای رویارویی با این موضوع را در گفتگو با خانم غزاله سمایی – روانشناس بالینی – بررسی می‌نماییم! برای رفتن ... دنباله‌ی نوشته
دورکاری

فصل ۱، قسمت ۶ (ویژه): درباره‌ی کار کردن از خانه – دور کاری!

در این قسمت به صورت ویژه بابت پیش‌آمدن کار از خانه به شکل فراگیر – به دلیل کرونا – می‌پردازیم. استانداردهای هم‌پیوند را بازگو کرده و برخی کارهایی که سودمند هستند را بیان می‌کنیم. برای خواندن و آشنایی با استانداردهای گفته شده در پادکست می‌توانید متن «آشنایی با استانداردهای مدیریت ... دنباله‌ی نوشته