اصول ارگونومی

استانداردهای ارگونومی سازمان استاندارد

منابع مربوط به ارگونومی در سازمان استاندارد ایران

رعایت کردن ارگونومی موضوعی است جامع و فراگیر که هم در محیط اداری به آن نیاز است و هم در محیط تولیدی. واژه‌ی ارگونومی ریشه‌ی یونانی دارد و از ἔργον به معنی «کار» و νόμος به معنای «قانون طبیعی» سرچشمه می‌گیرد. اِرگونومی (به یونانی :Ergonomie) به معنای دانش به‌کار بردن ... دنباله‌ی نوشته