استاندارد

استانداردهای ارگونومی سازمان استاندارد

منابع مربوط به ارگونومی در سازمان استاندارد ایران

رعایت کردن ارگونومی موضوعی است جامع و فراگیر که هم در محیط اداری به آن نیاز است و هم در محیط تولیدی. واژه‌ی ارگونومی ریشه‌ی یونانی دارد و از ἔργον به معنی «کار» و νόμος به معنای «قانون طبیعی» سرچشمه می‌گیرد. اِرگونومی (به یونانی :Ergonomie) به معنای دانش به‌کار بردن ... دنباله‌ی نوشته
استانداردسازی

فصل ۱، قسمت ۸: آشنایی با استاندارد و استانداردسازی در سازمان

استانداردسازی – در این قسمت پس از تعریف استاندارد به پیشینه‌ی آن، هدف از داشتن آن، دست‌آورد و سودمندی داشتن استاندارد و پیوند استاندارد با فرآیند و سیستم می‌پردازیم. پادکست راهبر را در Apple Podcast دنبال کنید! پادکست راهبر را در Castbox  دنبال کنید! پادکست راهبر را در Overcast دنبال کنید! ... دنباله‌ی نوشته