استانداردهای ارگونومی سازمان استاندارد

منابع مربوط به ارگونومی در سازمان استاندارد ایران

رعایت کردن ارگونومی موضوعی است جامع و فراگیر که هم در محیط اداری به آن نیاز است و هم در محیط تولیدی. واژه‌ی ارگونومی ریشه‌ی یونانی دارد و از ἔργον به معنی «کار» و νόμος به معنای «قانون طبیعی» سرچشمه می‌گیرد. اِرگونومی (به یونانی :Ergonomie) به معنای دانش به‌کار بردن ... دنباله‌ی نوشته
حقیقت تلخ درباره‌ی داشتن فرهنگ نوآورانه

حقیقت تلخ درباره‌ی داشتن فرهنگ نوآورانه

فرهنگی که در شرکت باعث نوآوری شود تنها برای ساختار شرکت سودمند نخواهد بود. با داشتن چنین فرهنگی هم مدیران و هم کارکنان شرکت از امتیازهای آن بهرمند می‌شوند. در همایش‌هایی که در شرکت‌‌ و کشورهای گوناگون من – نویسنده‌ی مقاله: آقای Gary Pisano – شرکت کردم از مدیران بسیاری ... دنباله‌ی نوشته
مدیریت ریسک فرآیندها

چگونگی تحلیل ریسک‌های انجام فرآیند

چگونگی تحلیل ریسک‌های انجام فرآیند انجام هر فرآیندی در دل خود دارای گونه‌ای از ریسک است که می‌تواند به نتیجه‌هایی ناخواسته بیانجامد. یافتن منشا ریسک، به همان اندازه‌ی اعتبار و اهمیت فرآیند، باعث می‌شود تا سازمان برای پیشآمدهای ناخواسته‌ای که می‌تواند رخ دهد برنامه داشته باشد؛ و بدین گونه، انجام ... دنباله‌ی نوشته
Process Managment

اهمیت شناسایی، مدل‌های شناسایی و چارچوب‌های طراحی فرآیند

چکیده در آغاز به تعریف سیستم می پردازیم، فرآیند را تعریف کرده و سپس به موضوع مدیریت فرآیندهای کسب وکار اشاره می‌کنیم و در پایان درباره‌ی چرخه‌ی مدیریت فرآیندها و سیستم مدیریت فرآیندهای یک سازمان، مواردی را تشریح می‌نماییم. سیستم یا سامانه چیست؟ در تعاریف آغازین، به مجموعه‌ای از اجزا ... دنباله‌ی نوشته