مهر ۲۷, ۱۳۹۹

آشنایی با ارگونومی و شناسایی و ارزیابی کیفی ریسک فاکتورهای محیط‌کار از دیدگاه ارگونومی

آشنایی با ارگونومی و شناسایی و ارزیابی کیفی ریسک فاکتورهای محیط‌کار از دیدگاه ارگونومی

با توجه به اهمیت فراوان موضوع ارگونومی برای سلامت شاغلین، در این گفتار در مورد این‌که ارگونومی چیست، چگونه می توان به گونه‌ای درست از دانش آن بهره برد، سودمندی‌های آن و دوازده اصل از اصولی که سبب کاهش مخاطرات بیماری‌های اسکلتی ماهیچه‌ای و ترومای تجمعی می‌شود، صحبت می‌گردد. این راهنما برای ... دنباله‌ی نوشته
Plugin "Contact Form 7" not installed or activated