مدیر خوب کیست

چگونه یک مدیر مناسب را بیابیم؟

چگونه یک مدیر مناسب را بیابیم؟

در کتاب «اصول و چهارچوب پیتر» که ۵۰ سال از چاپ آن می‌گذرد، آمده که: “با گذر زمان، بیشتر جایگاه‌های مدیریتی از سوی افرادی که شایستگی انجام آن کارها را ندارند گرفته می‌شود.” نظریه‌ی نویسنده‌ی کتاب – آقای لارنس پیتر – بر این فرضیه استوار است که بیشتر افراد و ... دنباله‌ی نوشته