محیط‌کار

قسمت ۱۱: گفتگو با خانم غزاله سمایی - روانشناس بالینی

فصل ۱، قسمت ۱۱ (ویژه): روانشناسی بازگشت به محیط کار پس از دورکاری در گفتگو با خانم غزاله سمایی – روانشناس بالینی – بخش دوم

در این قسمت به بررسی روند بازگشت نیروها به محیط کار – پس از چند ماه دورکاری و کار کردن از خانه – از نگاه روانشناسی پرداخته و پیآمد و راه‌کارهای رویارویی با این موضوع را در گفتگو با خانم غزاله سمایی – روانشناس بالینی – بررسی می‌نماییم! این بخش ... دنباله‌ی نوشته
قسمت ۱۰: گفتگو با خانم غزاله سمایی - روانشناس بالینی

فصل ۱، قسمت ۱۰ (ویژه): روانشناسی بازگشت به محیط کار پس از دورکاری در گفتگو با خانم غزاله سمایی – روانشناس بالینی – بخش نخست

در این قسمت به بررسی روند بازگشت نیروها به محیط کار – پس از چند ماه دورکاری و کار کردن از خانه – از نگاه روانشناسی پرداخته و پیآمد و راه‌کارهای رویارویی با این موضوع را در گفتگو با خانم غزاله سمایی – روانشناس بالینی – بررسی می‌نماییم! برای رفتن ... دنباله‌ی نوشته
موضوع‌های انگیزشی در سازمان، از نگاه رفتاری

فصل ۱، قسمت ۴: موضوع‌های انگیزشی در سازمان، از نگاه رفتاری

در این قسمت درباره‌ی موضوع‌های انگیزشی در سازمان – از نگاه رفتاری – صحبت می‌کنیم و به بهبود فرهنگ کاری با گسترش فضای انگیزشی در کار می‌پردازیم. آشنایی با سریال Billions پادکست راهبر را در Apple Podcast دنبال کنید! پادکست راهبر را در Castbox  دنبال کنید! پادکست راهبر را در ... دنباله‌ی نوشته
تاریخچه‌ی طراحی محیط کار و گفتگو با آقای مهندس سیدی

فصل ۱، قسمت ۳: گفتگو با آقای نیکروز سیدی – ب

در این قسمت (بخش دوم قسمت سوم – ب) به دنباله‌ و بخش دوم گفتگوی ما با آقای مهندس نیکروز سیدی می‌تونید گوش بدید. اگر هم بخش نخست گفتگو ر هنوز گوش نکردید، پیشنهاد می‌کنیم در آغاز به بخش نخست گفتگوی ما با آقای نیکروز سیدی گوش بدید. همچنین می‌توانید ... دنباله‌ی نوشته