آشنایی با ارگونومی و شناسایی و ارزیابی کیفی ریسک فاکتورهای محیط‌کار از دیدگاه ارگونومی

آشنایی با ارگونومی و شناسایی و ارزیابی کیفی ریسک فاکتورهای محیط‌کار از دیدگاه ارگونومی

با توجه به اهمیت فراوان موضوع ارگونومی برای سلامت شاغلین، در این گفتار در مورد این‌که ارگونومی چیست، چگونه می توان به گونه‌ای درست از دانش آن بهره برد، سودمندی‌های آن و دوازده اصل از اصولی که سبب کاهش مخاطرات بیماری‌های اسکلتی ماهیچه‌ای و ترومای تجمعی می‌شود، صحبت می‌گردد.

این راهنما برای کارفرمایان یا دانش آموختگان بهداشت حرفه ای تهیه شده و از سوی آنان برای کمک به تکمیل چک لیست‌های بازدید کارگاهی با بکارگیری مکانیسم خود اظهاری و نیز برای بهره برداری کارکنان بهداشتی شبکه بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به ویژه بازرسان بهداشت حرفه ای که بازدید از کارگاه‌ها و تکمیل فرم‌های بازدید کارگاهی بهداشت حرفه‌ای – تک واحدی و چند واحدی – را بر عهده دارند تدوین شده است.

آشنایی کلی با ارگونومی:

محیط‌کار و ارگونومی 

ریسک فاکتورهای محیط‌کار – ارگونومی:

ریسک فاکتورهای محیط‌کار - ارگونومی

شما می‌توانید در همین زمینه به قسمت ۹ از فصل دوم پادکست راهبر «نیاز و اهمیت پیاده کردن ارگونومی (در وسایل روزمره‌ی اداری) + گفتگو با خانم دکتر رکسانا بهبهانی – کارشناس ارشد فیزیوتراپی» گوش کنید. برای رفتن به قسمت مورد نظر اینجا کلیک کنید.

با سپاس از خانم بهبهانی برای در اختیار گذاردن این مقاله‌ها.

با یک کیلیک می‌توانید هم‌رسانی کنید!